16 m
44 m
4 m
9 m
0
5
38 kn
50 kn
43.30 m 38 čv
33.23 m 42 čv
28.09 m 42 čv
25.55 m 45 čv
22.66 m 44 čv
21.40 m 50 čv
18.94 m 48 čv
18.94 m 48 čv
16.51 m 42 čv

Instagram @mennyacht

Osnivački članovi
+41 62 393 35 95
+386 41 777 495
+386 41 777 494