13 m
24 m
3 m
6 m
1
4
35 kn
43 kn
23.54 m 42.5 čv
19.03 m 40 čv
13.82 m 35 čv

Instagram @mennyacht

Osnivački članovi
+41 62 393 35 95
+386 41 777 495
+386 41 777 494