8 m
49 m
2 m
9 m
0
5
15 kn
42 kn
49 m 15 čv
29.90 m 26 čv
28.49 m 26 čv
26.84 m 36 čv
26.84 m 38.5 čv
23.25 m 32 čv
20.67 m 37 čv
17.27 m 34 čv
14.92 m 35 čv
11.88 m 40 čv
10.07 m 41.5 čv
8.24 m 41 čv

Instagram @mennyacht

Osnivački članovi
+41 62 393 35 95
+386 41 777 495
+386 41 777 494